Per a poder veure aquesta web actualiza el teu navegador
1 / 1
Projecte sense títol
JORDI CABANES ALTADILL
0
0
0
Projecte sense títol
JORDI CABANES ALTADILL
0
4
0
How Can We Recycle Old Mobiles and help endangered animals?
Mònica Carrasco
0
36
0
Els reptes d'un món global
Maria José Miranda
0
12
0
Per a una recerca responsable en envelliment
MARIA MAR CARRIÓ LLACH
1
13
0
Inspirats per la natura
PBL Works
0
21
0
Visions urbanes
PBL Works
0
13
0
El portal web Integrated Learning Design Environment - https://www.educarpertransformar.cat/ - (a partir d'ara "ILDE") està controlat pel grup TIDE a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya domiciliat a la Plaça de la Mercè, 10-12, Barcelona, Espanya, amb CIF Q-5850017-D. ILDE utitlitza serveis de seguiment i d'anàlisi de cookies tant propis com de tercers per a millorar el nostre servei i per a finalitats de recerca i desenvolupamentin. La política cookies es pot consultar aquí.