PRESENTACIÓ DE LA INICIATIVA
Una iniciativa per promoure als centres educatius la integració dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats per les Nacions Unides a través de l’aprenentatge basat en projectes. Aquesta plataforma està pensada per a compartir, replicar, intercanviar i millorar propostes de projectes educatius reals que integren els ODS, amb el doble objectiu de:
Objectiu 1
Promoure que centres educatius i docents duguin a terme treball per projectes contextualitzats i d’acord amb els referents internacionals de qualitat i,
Objectiu 2
Promoure que els infants i joves desenvolupin les competències que facin possible l’assoliment dels ODS, que en prenguin consciència crítica, i que se’ls capaciti per actuar per generarun canvi rellevant, promovent l’acció local i la dimensió de ciutadania global.
Goal 1: No Poverty Goal 2: Zero Hunger Goal 3: Good Health and Well-Being Goal 4: Quality Education Goal 5: Gender Equality Goal 6: Clean Water and Sanitation Goal 7: Affordable and Clean Energy Goal 8: Decent Work and Economic Growth Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure Goal 10: Reduced Inequalities Goal 11: Sustainable Cities and Communities Goal 12: Responsible Production and Consumption Goal 13: Climate Action Goal 14: Life Below Water Goal 15: Life on Land Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions Goal 17: Partnerships for the Goals
L’Organització de les Nacions Unides va adoptar el setembre de 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de transformar el món on vivim. Es tracta un nou marc per al desenvolupament global, resultat del treball dels estats membres, la societat civil i milers d’actors internacionals, per afrontar els principals reptes per a la humanitat en els propers anys, i que es concreta en 17 objectius que s’han de desenvolupar a tots els països del món, de forma transversal, coordinada i amb la implicació de diversos actors.
L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible integren per primera vegada el repte de la sostenibilitat i el de la ciutadania global en un marc ampli i interdependent que demostra que, en tota societat, tant a nivell local com global, desenvolupament i sostenibilitat van de la mà, i requereixen de ciutadanes i ciutadans amb competències més complexes per poder donar resposta a uns reptes sense precedents a la història de la humanitat.
L’educació esdevé, doncs, central per a possibilitar aquest canvi de paradigma. Però la UNESCO ho contextualitza en la “urgència de repensar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge”, donat que aquesta nova aproximació “demana una pedagogia transformadora i orientada a l’acció” (Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives, UNESCO, 2017).
L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP)
És una metodologia centrada en l’alumnat i el seu aprenentatge i empoderament. Té un enfocament interdisciplinari, globalitzat (no compartimentat) i contextualitzat. A l’ABP, els aprenents treballen resolent un problema o desenvolupant un projecte durant un temps determinat relativament llarg, que els compromet a resoldre un problema real o a respondre una pregunta que els genera interès. L’ABP se centra en el desenvolupament de competències necessàries per resoldre un dubte genuí o desenvolupar un producte públic final amb impacte real.
Una de les aproximacions que genera més consens entre la comunitat educativa és la del BUCK Institute for Education, que planteja els Gold PBL Standards, els elements clau d’un “bon projecte”. 7 principis que giren entorn d’un objectiu últim: adquirir coneixement rellevant i desenvolupar competències com el pensament crític, la creativitat i les competències comunicatives.
El portal web Integrated Learning Design Environment - https://www.educarpertransformar.cat/ - (a partir d'ara "ILDE") està controlat pel grup TIDE a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya domiciliat a la Plaça de la Mercè, 10-12, Barcelona, Espanya, amb CIF Q-5850017-D. ILDE utitlitza serveis de seguiment i d'anàlisi de cookies tant propis com de tercers per a millorar el nostre servei i per a finalitats de recerca i desenvolupamentin. La política cookies es pot consultar aquí.