Preguntes freqüents
Què és la iniciativa per a Objectius de Desenvolupament Sostenible?
Es tracta d’una iniciativa per promoure la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en metodologies de treball globalitzat als centres educatius. Treballem un doble objectiu: (1) promoure que centres educatius i docents duguin a terme treball per projectes contextualitzats i d’acord amb els referents internacionals de qualitat i, (2) promoure que els infants i joves desenvolupin les competències que facin possible l’assoliment dels SDG, que en prenguin consciència crítica, i que se’ls capaciti per actuar per generar un canvi rellevant, promovent l’acció local i la dimensió de ciutadania global. Aquests dos grans objectius es retroalimenten: la transformació educativa passa per vincular el treball per projectes amb la realitat i amb els grans reptes mundials, i entenem que només podem assolir els SDG si ho fem des d’una educació orientada a l’acció.
Què significa SDG?
Es tracta de les sigles en anglès d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (Sustainable Development Goals). Aquests representen un programa de desenvolupament universal, ambiciós i sostenible, un programa "de les persones, fet per les persones, per a les persones", elaborat amb la participació activa de la UNESCO.
Quins són els objectius d’aprenentatge?
Marquem tres grans tipologies d’objectius d’aprenentatge: cognitiu, socioemocional i conductual, que només es poden desenvolupar plenament si es treballen a partir de metodologies actives de treball globalitzat.
Per què una plataforma digital?
És un espai que permet compartir, replicar, intercanviar, valorar i millorar propostes de projectes educatius reals relacionats amb els SDG. Aquesta plataforma també té un objectiu formatiu, per tal d’acompanyar a docents que vulguin començar o millorar el seu treball en PBL i facilitar-los el pas, alhora que els ajudem a incorporar els SDG a la seva tasca. La plataforma té una visió educativa oberta, de manera que aculli projectes de totes les etapes educatives de l’educació formal i també d’altres moments educatius com és el lleure, les associacions juvenils o els projectes comunitaris. Hi poden haver projectes a proposta de municipis que entomen els diferents centres educatius i entitats del territori. També pot ser d’interès que un mateix projecte s’abordi des de dues institucions diferents i es pugui contrastar.
Què és el PBL?
El PBL (Aprenentatge Basat en Projectes, o en anglès: Project Based Learning) és una metodologia centrada en l’alumnat i el seu aprenentatge i empoderament. Té un enfocament interdisciplinari, globalitzat (no compartimentat) i contextualitzat. A l’PBL, els aprenents treballen resolent un problema o desenvolupant un projecte durant un temps determinat relativament llarg, que els compromet a resoldre un problema real o a respondre una pregunta que els genera interès. L’PBL se centra en el desenvolupament de competències necessàries per resoldre un dubte genuí o desenvolupar un producte públic final amb impacte real.
Quins són els principis de el PBL?
El PBL té 7 principis que giren entorn d’un objectiu últim: adquirir coneixement rellevant i desenvolupar competències com el pensament crític, creativitat i competències comunicatives. (1) Problema o pregunta/encàrrec/servei (propòsit) rellevant (contextualitzat). (2) Indagació sostinguda: els alumnes treballen de manera rigorosa i extensa fent-se preguntes, buscant recursos i aplicant la informació. (3) Autenticitat: el projecte està relacionat amb una situació del món real o amb els interessos i preocupacions directes dels alumnes. (4) Veu i presa de decisió dels alumnes: els alumnes prenen decisions sobre el projecte, incloent com treballen i què creen. (5) Reflexió: els alumnes i professors reflexionen sobre el procés d’aprenentatge, el sentit de les preguntes que es fan i del projecte en general, la qualitat del treball que estan duent a terme, els obstacles que es troben i com superar-los. (6) Crítica i revisió: els alumnes donen, reben i integren la crítica per millorar el procés d’aprenentatge i el producte final. (7) Producte públic: els alumnes fan que el seu producte sigui públic explicant i presentant-lo fora de l’aula. Aquests principis no estan ordenats ni per importància ni per cronologia, i s’aplicaran sempre que es faci PBL malgrat que, segons el projecte, es privilegiï més un o altre principi. De fet, si volem fer PBL centrat en un o més SDG privilegiarem (1) propòsit rellevant, (3) autenticitat, (5) reflexió i producte públic (7).
Quin és el rol del professor en el PBL?
(1) Dissenyar i planificar: els professors creen o adapten els projectes al estudiants i el seu context, i planifiquen el desenvolupament del projecte de principi a final alhora que permeten que l’estudiant hi tingui veu i capacitat d’influència. (2) Alinear-se amb el currículum: els professors utilitzen el marc del currículum per planificar els projectes i estar segur que aquests tracten els elements d’aprenentatge clau. (3) Construir la cultura de l’aprendre a aprendre: els professors promouen explicita i implícitament la independència i creixement dels alumnes, així com la indagació, l’esperit de treball en equip i la rigorositat. (4) Dirigir activitats: els professors treballen amb els alumnes per organitzar tasques, calendaris i terminis, i els acompanyen en la cerca i utilització de la informació i els recursos, la creació de productes i en fer-los públics. (5) Estimulen el procés d’aprenentatge: els professors empleen diversos mètodes, recursos i estratègies per acompanyar els alumnes en l’assoliment dels objectius de cada projecte. (6) Avaluen l’aprenentatge: els professors utilitzen mètodes formatius per avaluar l’aprenentatge i l’assoliment de competències, i hi inclouen l’autoavaluació i la coavaluació. (7) Motiven i acompanyen: els professors participen del procés d’aprenentatge i creació amb els alumnes, i identifiquen quan aquests necessiten que se’ls redireccioni, acompanyi, feliciti o animi a superar una adversitat. Aquestes tasques del professor tampoc estan ordenades ni per importància ni per cronologia, malgrat que de manera general es començarà per l’1 i s’acabarà pel 7.
Com puc crear el meu projecte?
Qualsevol usuari registrat que hagi acceptat els termes i condicions pot crear un projecte prement el botó “Nou projecte”. També pots crear un projecte refinant un PBL ja creat, prement l'icona de “duplicar” .
Qui pot veure els meus projectes?
Tots els projectes creats són públics i poden ser trobats dins la plataforma. A més, els projectes també es poden publicar a través d’un enllaç que es pot incorporar en webs externas.
Qui ha creat la plataforma?
La plataforma sorgeix de la col·laboració d’Unescocat amb TIDE, el grup de recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació a l’Universitat Pompeu Fabra. L’equip de TIDE té experiència en la investigació al voltant del disseny, desenvolupament i avaluació d'aplicacions de suport a l’ensenyament i l'aprenentatge, i s’ha encarregat del co-disseny, desenvolupament integral de la plataforma web, així com del seu suport tècnic.Tots els projectes creats són públics i poden ser trobats dins la plataforma. A més, els projectes també es poden publicar a través d’un enllaç que es pot incorporar en webs externes.
El portal web Integrated Learning Design Environment - https://www.educarpertransformar.cat/ - (a partir d'ara "ILDE") està controlat pel grup TIDE a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya domiciliat a la Plaça de la Mercè, 10-12, Barcelona, Espanya, amb CIF Q-5850017-D. ILDE utitlitza serveis de seguiment i d'anàlisi de cookies tant propis com de tercers per a millorar el nostre servei i per a finalitats de recerca i desenvolupamentin. La política cookies es pot consultar aquí.