Per a poder veure aquesta web actualiza el teu navegador
1 / 1
Life in Academia: Challenges for a sustainable research career
J. Roberto Sánchez-Reina
0
15
0
Catàleg d’estratègies a Tik Tok i Instagram per a un desenvolupament sostenible.
Frederic GUERRERO SOLE
1
8
0
A STUDENT DESIGN CHALLENGE: Why HCI technologies can be key in our quest to hit the Sustainable Development Goals?
PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ
1
8
0
Aturem la transmissió per mosquits
JOAN MAGRINYÀ
1
9
0
La realitat contra la llei: El tractament del delicte i del càstig en els sistemes de justícia juvenil
URSULA RUIZ CABELLO
0
7
0
Elaborar reportatges periodístics amb impacte social des d’una perspectiva deontològica
MARCEL MAURI DE LOS RIOS
0
5
0
Projecte sense títol
HAROLD MERA LEON
0
0
0
Criterio para la justicia social y la sostenibilidad ambiental
HAROLD MERA LEON
0
2
0
Comunitats signants aïllades: quan la llengua de signes rural és un pont de comunicació real per a tothom i la sordesa no té cap
GEMMA BARBERÀ ALTIMIRA
0
8
1
The COPs' influence
LOLA BERNA GASCON
0
5
0
El portal web Integrated Learning Design Environment - https://www.educarpertransformar.cat/ - (a partir d'ara "ILDE") està controlat pel grup TIDE a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya domiciliat a la Plaça de la Mercè, 10-12, Barcelona, Espanya, amb CIF Q-5850017-D. ILDE utitlitza serveis de seguiment i d'anàlisi de cookies tant propis com de tercers per a millorar el nostre servei i per a finalitats de recerca i desenvolupamentin. La política cookies es pot consultar aquí.